Vratite se na Desktop u sekundi

 

 

Bez obzira koliko prozora ste otvorili uvek možete sve da ih minimizujete (spustite u taskbar - liniju u dnu ekrana, probajte pa će vam biti jasno) jednim klikom na dugme Show Desktop u Quick Launch delu taskbara Windowsa XP. Ukoliko se posle predomislite uvek možete da ponovo kliknete na isto dugme i vratite sve prozore. 

 

Ukoliko ne vidite dugme Show Desktop, desnim dumetom kliknite na prazno mesto na taskbaru, pređite na Toolbars, i proverite da li je uključen Quick Launch. Ako nije uključite ga.

 

 

 

 

 

 

 

Nazad

 


***Home *** Windows XP Professional i Home Edition*** Kako ga nabaviti *** Tehnička podrška *** Downloads *** Windows Update *** Kontakt ***